ไฟล์ล่าสุด

 • โครงสร้างเฉลย56.doc   113กิโลไบต์ - 28 ต.ค. 2558 20:03 โดย พรเพ็ญ ฤทธิลัน (เวอร์ชัน 1)
 • NT Reasoning P3 56.pdf   776กิโลไบต์ - 28 ต.ค. 2558 19:54 โดย พรเพ็ญ ฤทธิลัน (เวอร์ชัน 1)
 • NT NumeracyP3 56.pdf   474กิโลไบต์ - 28 ต.ค. 2558 19:54 โดย พรเพ็ญ ฤทธิลัน (เวอร์ชัน 1)
 • NT Literacy P3 56.pdf   933กิโลไบต์ - 28 ต.ค. 2558 19:54 โดย พรเพ็ญ ฤทธิลัน (เวอร์ชัน 1)
 • Numeracy p.3_55.pdf   957กิโลไบต์ - 28 ต.ค. 2558 19:53 โดย พรเพ็ญ ฤทธิลัน (เวอร์ชัน 1)
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า คลังข้อสอบ NT

กิจกรรมการนิเทศ

 • 20 ก.ย. 58 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ 
  ส่ง 23 ก.ย. 2558 20:09 โดย พรเพ็ญ ฤทธิลัน
 • นิเทศฯ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วันที่ 17 กันยายน 2558 ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ประสบ ตรีทศ พร้อมคณะครู นักเรียนที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งค่ะ # นักเรียนกำลังฝ ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2558 20:06 โดย พรเพ็ญ ฤทธิลัน
 • การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 21-24 ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2558 20:17 โดย พรเพ็ญ ฤทธิลัน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารประกอบการนิเทศ

แสดง 6 ไฟล์จากหน้า เอกสารประกอบการนิเทศ

ปฏิทินกิจกรรม