เอกสารประกอบการนิเทศ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
กำหนดการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2558 กลุ่มเครือข่ายเมืองน้ำดำ   28 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2558 01:53 พรเพ็ญ ฤทธิลัน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
เครื่องมือนิเทศ : จัดสี/วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O-NET  427 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2558 01:50 พรเพ็ญ ฤทธิลัน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
เครื่องมือนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  127 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2558 01:51 พรเพ็ญ ฤทธิลัน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แผ่นพับประกอบการนิเทศ 1/2558  562 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2558 01:51 พรเพ็ญ ฤทธิลัน
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายงาน NT57 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  1637 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2558 01:54 พรเพ็ญ ฤทธิลัน
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
รายงาน NT ระดับโรงเรียน สพป.กส.1 ทุกโรง  224 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2558 01:53 พรเพ็ญ ฤทธิลัน
Comments